20 bin emekli bankacı SGK`ya karşı

20 bin emekli bankacı SGK`ya karşı

20.11.2009 | Elif Batu Yener | Haber EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU BAŞKANLAR KURULU BAŞKAN          : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK) BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.) BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.) BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK) ÜYE                 : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK) ÜYE                 : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK) BANKA SANDIKLARI İÇİN ...

Devamı

İHTARNAME

201509231513_0001

BİLDİRİ

Değerli Emekli ve Çalışan Arkadaşlarımız,

 

Munzam vakıf yönetimi çalışanlara bireysel emeklilikle ilgili, çalışanların malum olduğu bir duyuru yayınlamıştır. İlk bakışta bu duyuru çalışanları ilgilendiren masum bir duyuru izlemini vermektedir. Mevcut Yönetim tarafından bütün işler yoluna koymuşlarda,  şimdi çalışanların geleceğini düşünülüyor izlenimi verilmektedir. Biz bu kararı iyi niyetli bulmuyoruz.  Bu konu 07.06.2013 tarihli olağan genel kurulda gündeme gelmiş ve tarafımızdan itiraz edilmiş bir karar alınmamıştır. Atıfta bulunulan 07.06.2014 Olağan Genel Kurul  gündeminde ise,  BES ile ilgili Yönetim Kurulunun bilgi vermesi maddesi vardır. İtirazımıza rağmen gündem değişmemiş ve bilgi verilmiştir. Genel Kurul tutanağı da bu yöndedir. Bu ayrı bir konudur. Bizim bugünkü itirazımız ise Yönetim Kurulunun bu kararı, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay onayından geçmiş yargı kararına aykırı bir yönetim tarafından alındığını belgeleriyle ortaya koyduğumuz bir durumdur.

Yönetim, bu olayı ısıtıp, ısıtıp tekrar gündeme getirmektedir. Biz anlıyoruz ! Munzam vakıf zaten bireysel emekliliğin getirdiği hakları şimdiden vermektedir. Çalışanlarla ilgili bazı hakların verilmesini her zaman istedik ve getirin genel kurula destek verelim dedik. Biz bunları dile getirdiğimizde  “ siz emeklilerin işleri ile uğraşın, çalışanlar sizi ilgilendirmez ”  denilmiştir. Biz, SEMVAK’ tan çalışanlara ne haklar verilmesi gerektiğini biliyoruz, onlarda biliyorlar, getirsinler Genel Kurula destek verelim. Ancak, böyle bir fiili duruma tüm vakıf üyeleri için karşı çıkıldığının bilinmesini isteriz. Yönetimin bu kararını iyi niyetli bulmuyoruz.

Değerli arkadaşlarımız,

Adı geçen, 07.06.2014 Olağan Genel Kurula atıfta bulunarak bu duyuruyu yapmalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapılan işlemleri onaylamamış ve Genel Kurul Mahkemeliktir. Bu işin olmayacağını söylüyoruz. Maksatları,  Çalışan ve emekli bizi birbirimize düşürmek ise bu mümkün değildir. Çünkü, Hiçbir çalışan arkadaşımızın haklarına en ufak helal gelmesini istemeyiz. Bu işleme çalışan ve emekli herkes için karşı koymak zorundayız. Bu karşı koyuş, çalışanlara karşı değil lehlerine olduğu içindir. 10 yılı dolduran ve 56 Yaşın üstünde olan Çalışan arkadaşlarımızın karar vermeden önce, Hollanda kökenli Aegon Şirketinide iyi araştırmalarını ve iyi düşünmelerini isteriz. Bizim gibi Munzam Vakfı olan banka vakıflarının da araştırılmasını isteriz. İlerde çok büyük zarar görebilirler. Talimat gibi görünen bu duyuru ile işlerinin de zor olduğunu biliyoruz. Bizim görüşümüz, yapılmak istenen işlem, normal bir işlem değildir. Olsa bile, Çalışanların da lehine olmadığıdır.

Bizim, vakıflarımızın geleceğini korumak gibi sorumluluğumuz ve yetkimiz vardır. Tüm çalışan arkadaşlarımızın şunu bilmelerini isteriz ki, bizler sadece emeklileri düşünen insanlar değiliz. Bu nedenle, yetkileri mahkemelik olan Vakıf Yönetiminin bu işten sizler adına da  vazgeçmeleri dileriz.

 

Çalışan emekli aynı gemideyiz, bu gemi Banka ve Vakıflarımızdır. Bu geminin zarar görmemesi için tüm desteği Yöneticilerimize veririz. Ancak, insiyatifi kişilerin keyfine bırakmayız, yanlış ve yetkisiz kararlara karşı çıktık ve her zaman karşı çıkarız.  Ekonomik durum çalışan arkadaşlarımızın hiç moralinizi bozmasın. Bu Banka Vakıflarımız çok badireler atlatmıştır. Bunu emekli arkadaşlarımızın çoğu bilmektedir. Yöneticilerimizin daha basiretli ve enerjilerini bu gibi işlerle değil, Bankanın ve Vakıflarımızın geleceği için harcamaları gerekir. Öncelikleri Kurumlarımızın geleceği olmalıdır. Bizler, kurumlarımızın geleceği ile ilgili her türlü olumlu işlere destek veririz. Yeter ki maksat iyi niyetli olsun. Bizi hiç kimse saf yerine koyamaz ve koydurtmayız. Sorumluluğumuzun da bir sınırı vardır, bu sınır zorlanmamalıdır. Yapılan bu son işlemde iyi niyet  görmüyoruz. Bu görüşümüz için, gerekli deneyimlerimiz vardır.

 

Yukarda açıkladığımız nedenlerle ;  İyi niyetli görmediğimiz bu son yapılan ve devamının geleceğini tahmin ettiğimiz bu duyurudaki işleme, Emekli ve Çalışanların geleceği için karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Emekli ve Çalışan arkadaşlarımızın bizlere her türlü desteği vermelerini bekliyor ve Kurumlarımıza sahip çıkmalarını istiyoruz.

 

Tüm Çalışan arkadaşlarımızın Şekerbank T.A.Ş. deki geleceklerinin parlak olmasını, Emekli ve Çalışan arkadaşlarımızın ailelerinizle birlikte sıhhatli ve mutlu günler dileriz. 30.09.2015

 

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ

Başkan Yardımcısı               Başkan

Ali MOCAN             İlhan TÜRKMEN

Kategoriler