BİLDİRİ

Sayı : 2013/81                                                                               Ankara : 30.10.2013

Değerli arkadaşlarımız,

             Vakıflarımızda Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Yönetimi  olarak yaptığımız, vakıflarımızın geleceği ile ilgili tüm yazılı itarazlarımızın hepsi  fazlasıyla doğru çıkmıştır. Emeklileri temsil eden Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2009 – 2012 arası 3 yıl üst üste Yönetimin hesapları onanmamış ve muhalefet şerhi konmuştur. İyi niyetli eleştirilerimiz dikkate  alınmamış ve 2008 yılında Türkiye’nin mali yönden en iyi durumda olan Vakıfları bugün, taahhütlerini yerine getiremiyecek duruma düşmüştür. Son günlerde sağlığımızla ilgili tasarruf tedbirlerinin başlatılması da bu yüzdendir. Bu duruma neden düşülmüştür? Kim düşürmüştür? Paralar ne olmuştur? Bu duruma düşürenler hala görevlerini sürdüreceklermidir? Dört yıl öncede uyarı görevimizi yaptık bugün de yapıyoruz.

            Bu yıl içersinde, vakıflarımızın yeniden seçilmiş  delegeleriyle, Sigorta Sandığı Vakfı ve Munzam vakfımızın genel kurulları yapılmıştır. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bazı emekli delege arkadaşlarımız, emeklinin %100 aleyhine olan  kararlara yönetimin istediği gibi oy kullanmışlardır. Örneğin ; Munzam vakıf Yönetimi bireysel emeklilik’e geçiş ile ilgili Genel Kuruldan yetki istemiştir.  Bireysel emekliliğe geçiş halinde, emeklinin üç yıl aylık alamıyacağını, sunum yapan uzmanın söylemesine rağmen, bu yetkiye bazı emekli temsilci arkadaşlarımız olumlu oy vererek Yönetimi desteklemişlerdir. Bu arkadaşlarımız vebal altındadır. Şekerbank’ta 10 yıl çalışarak emekli olan arkadaşımıza 3.100.- TL. emekli aylığı bağlanıyorsa bu vebal dahada büyümektedir. Onları, vakıf yönetimleriyle birlikte vicdanları ile başbaşa bırakıyor ve şiddetle kınıyoruz.

          Yine bu yıl içersinde Derneğimizce, biri Bölge İdare Mahkemesinde intibak yasası için, ikisi Asliye Hukuk Mahkemesinde Genel Kurulların iptali için ve ikiside İş Mahkemesinde intibak yasası ile ilgili olmak üzere beş ayrı dava açılmıştır. Hakkımız olanın, Vakıflarımız Yönetimleri yani Sn. Hasan Basri GÖKTAN tarafından neden verilmediği yönündeki gerçekler ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Bazılarının vakıflara ortak olan çocukları, kardeşleri ve yeğenleri, bizim çocuklarımızdan daha ayrıcalıklı değildir.

            İki yıldır süren Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu teftişin neticeleri netleşmeye başlamıştır. Düşündürücü neticeler ortaya çıkmaktadır. İki yıl süren teftişin uzatılma çabaları neticeyi değiştirmeyecektir. Müfettişlerin tespitlerinde usülsüz işlemler yapıldığı iddiaları söz konusudur. Devletin Müfettişlerinin bu iddiaları yazılı ve imzalı ortaya koymaları bizde büyük bir travma yaratmış ve bu tespitlerin doğru olduğu yönünde çok ciddi kanaat oluşmuştur. Bu nedenle, sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Birileri, binlerce insanın sosyal güvencesine el atmışsa,  bunun hesabını mutlaka vermelidir.

           Kendilerinin talebi üzerine, Sn. Hasan Basri Göktan’la bir toplantı yapılmış, önerilerimiz ortaya konmuş ve bir netice alınamamıştır. Biz zamanında uyarmıştık, yine uyarıyoruz. Vakıflarımıza bu büyük hasarı verenlerde dahil herkesin üstüne düşeni yapması gerekir. Biz, bize emanet edilen vakıflarımızın geleceğini korumaya kararlıyız. Yine bize göre, 15.03.2013 tarihinde teftiş bitmiş, ve formalitesi kalmıştır. Daha sonra, gereğinin yapılması doğaldır. Bizde bu işin, icabında takipçisi, icabında müdahili olacağız. Bu işlemlerden dolayı, başta Bankamız olmak üzere, Kurumlarımızın zarar görmesi halinde, bunun sorumluluğu bizzat Sn. Hasan Basri Göktan’a ait olacaktır.

            Biz, bu zor dönemde işimizi yapıyoruz. Sizinde, vakıflarınıza sahip çıkmanızı, parasal haklarınızın neden verilmediği ve vakıflarımızın durumunu sorgulamanızı istiyoruz.

            Bu vesileyle, ailenizle birlikte mutlu bir yaşam diler, saygılarımızı sunarız..

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ

Başkan Yrd.                       Başkan

Timur ESKİKURT              İlhan TÜRKMEN

20 bin emekli bankacı SGK`ya karşı

20.11.2009 | Elif Batu Yener | Haber

EMEKLİ BANKACI DERNEKLERİ PLATFORMU
BAŞKANLAR KURULU
  1. BAŞKAN          : YILDIZ TENGİZ (AKBANK E.D.BŞK)
  2. BAŞKAN YRD : ERKAN KERİMOĞLU (YAPI VE KREDİ BANKASI E.D.BŞK.)
  3. BAŞKAN YRD : YAKUP OKATAN (VAKIFBANK E.D. BŞK.)
  4. BAŞKAN YRD : İLHAN TÜRKMEN (ŞEKERBANK E.D.BŞK)
ÜYE                 : ALİ AKYÜZ (ANADOLU-EMLAK M.VE EM.D.BŞK)
ÜYE                 : YAKUP IŞIKSALAN (DIŞBANK E.D.BŞK)
BANKA SANDIKLARI İÇİN
KARŞILIK AYIRAN BANKALAR
(Bin TL)
Banka
Sosyal Sandık
Karşılığı*
Şekerbank
29.292
Vakıfbank
1.276.438
Yapı Kredi Bankası
836.737
TOPLAM
2.142.467
* Sadece yapılan değerleme sonucunda teknik açığı
bulunan ve karşılık ayıran bankalar alınmıştır.
Hangi Bankaların Sandığı Var?
Akbank
Dışbank
Garanti Bankası
Halkbank
İş Bankası
Şekerbank
TSKB
Vakıflar Bankası
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası
Kategoriler